List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

powrót

Tegoroczna edycja odbywa się pod Patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Warszawa, 18 października 2016 roku
 

Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Nowa Europa - Demoludy jest przedsięwzięciem, które przyjęło na siebie trudnej a zarazem niezwykle istotną rolę, od dziesięciu lat prowadząc dialog kulturalny pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Poprzez prezentację zróżnicowanych przedstawień teatralnych Festiwal dąży do przełamywania stereotypów i uprzedzeń. Pielęgnując tak potrzebne w naszym regionie dobre relacje sąsiedzkie stawia zarazem pytania dotyczące wspólnej przeszłości, tożsamości oraz naszego obecnego i przyszłego miejsca w Europie.

Festiwal jest przy tym ściśle związany z ideami Grupy Wyszehradzkiej, czego najlepszym potwierdzeniem jest uhonorowanie go prestiżową Nagrodą Wyszehradzką. W tegorocznej edycji imprezy szczególną rolę odgrywają prezentacje spektakli węgierskich, wpisując cale przedsięwzięcie w program Roku Kultury Węgierskiej w Polsce.

Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na to ważne wydarzenie, wszystkim uczestnikom oraz gościom życząc niezapomnianych przeżyć artystycznych, realizatorom zaś satysfakcji z podjętej pracy.

 

prof. dr hab. Piotr Gliński
I Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

© Copyright 2016 Teatr Jaracza | All right reserved
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 58 59
Projekt i wykonanie: Artneo.pl