Debata "Czy Europa jest kobietą?"

powrót

Po spektaklu "Porno" zapraszamy na debatę pod hasłem "Czy Europa jest kobietą?"

10 edycja MFT Nowa Europa – Demoludy przygląda się zagadnieniu kryzysu. Mówimy o kryzysie światopoglądowym, kryzysie w związku, kryzysie społecznym. Rzeczywistość kryzysu już dawno nie była nam tak bliska. Kryzys stawia nas „pod ścianą”. Rozbraja nas czy motywuje do działania?

Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy Panią Minister Izabellę Cywińską oraz Andreę Tompę. Kryzysowa rzeczywistość znowu dała znać o sobie. Pani Izabella Cywińska ze względu na stan zdrowia nie będzie mogła uczestniczyć w naszej debacie.

Ostatnie wydarzenia na Węgrzech związane z zamknięciem największego opozycyjnego dziennika „Népszabadság”, zatrzymały w kraju panią Adreę Tompę, która jeszcze do niedawna pełniła funkcję redaktora naczelnego pisma „Szinhaz”, które analogicznie do wspomnianego dziennika zakończyło swój byt w połowie tego roku.

W debacie „Czy Europa jest kobietą” wezmą udział: pani dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych UWM oraz Irena Telesz – Burczyk – aktorka Teatru im. S. Jaracza, działaczka społeczna, radna sejmiku województwa warmińsko-mazowieckiego. Rozmowę poprowadzi Andrzej Poterała.
 

dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk - ur. w 1966 w Ornecie, absolwentka Liceum Ekonomicznego w 1985 (ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych). W 1991 ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie (nauki społeczne i specjalność historyczna). W 2000 uzyskała stopień doktora w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w 2014 – dra hab. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracownik Instytutu Nauk Politycznych(od 25 lat) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierownik Pracowni Systemów i Doktryn Politycznych). Specjalizuje się w problematyce praw człowieka i polskiej myśli politycznej. Mama 14 letniej Wiktorii.

Autorka publikacji: Wiktor Kulerski (1865-1935). Polityk – wydawca – dziennikarz (Toruń 2006), Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka (Olsztyn 2009), Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego. Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich (Olsztyn 2013), Mały słownik politologii (red.) (Toruń 2007).
 

Irena Telesz-Burczyk - ur. 10 sierpnia 1940 w Podrośli k. Wołkowyska (obecnie Białoruś). W 1958 r. ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gdańsku a w 1966 r. złożyła egzamin aktorski. Pracowała w teatrach: rapsodycznym w Gdańsku, dramatycznym w Grudziądzu, od 1975 zawodowo związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zagrała liczne role w adaptacjach dramatów Williama Szekspira, m.in. Lady Makbet oraz Hekate w Makbecie, Księżną Yorku w Ryszardzie III i Królową Gertrudę w Hamlecie. Wystąpiła również jako Olga w Trzech siostrach według Antona Czechowa

W latach 1959–1981 była członkinią PZPR. W latach 70. przez rok zasiadała w radzie narodowej w Grudziądzu. W 1980 współtworzyła olsztyńskie struktury „Solidarności”, była m.in. delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu i organizacją pomocy internowanym. W 1984 z przyczyn politycznych została zwolniona z pracy w teatrze, przez kolejne pięć lat pracowała m.in. w gospodarstwie rolnym. Pod koniec lat 80. przewodniczyła komisji kultury przy Komitecie Obywatelskim. Później była członkinią Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W wyborach w 2010 z listy Platformy Obywatelskiej uzyskała mandat radnej sejmiku warmińsko-mazurskiego.  W 2015 r. objęła mandat radnej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego po Annie Wasilewskiej, która uzyskała w Wyborach Parlamentarnych mandat poselski. Poza sceną interesuje się wszystkim, co przynosi życie. Myśli o tym, żeby powoli wyhamować z pracą, ale ani przyjaciele, ani rodzina nie wierzą, że to możliwe.

© Copyright 2016 Teatr Jaracza | All right reserved
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 58 59
Projekt i wykonanie: Artneo.pl