List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

powrót

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to główny donator tegorocznej edycji festiwalu.

fot. Danuta Matloch

SZANOWNI PAŃSTWO,
jedenasty Międzynarodowy Festiwal Teatralny Demoludy – Nowa Europa rozpoczyna drugą dekadę pracy nad przybliżaniem polskiej publiczności dorobku teatralnego i dramaturgicznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal nawiązuje do złożonej historii państw dawnego „bloku wschodniego”, stanowiąc zarazem forum dla twórczej wymiany ich współczesnych doświadczeń. Pojemna formuła Festiwalu pozwala na skonfrontowanie różnorodnych tematów, gatunków, konwencji i stylów oraz doświadczeń estetycznych. Przyczynia się do odkrywania nowych przestrzeni komunikacji, wzajemnego
poznania i pogłębiania więzi wspólnotowych. Od zarania program Festiwalu nawiązuje do idei patronujących Grupie Wyszehradzkiej, odwołując się do wspólnoty historii, tradycji i kultury, a zarazem podkreślając odrębność i różnorodność państw naszej części Europy. Przywołując postać Milana Kundery, można by powiedzieć, że ”Europa Środkowa, ojczyzna małych narodów, ma swoją własną wizję świata, opartą na głębokiej nieufności wobec historii”. Eksplorowanie środkowoeuropejskiej tożsamości, dawanie jej scenicznego świadectwa jest znakiem szczególnym tego oryginalnego wydarzenia teatralnego na mapie Polski i Europy.
Przyjemności uczestnictwa w teatralnym agonie niechaj towarzyszy gombrowiczowska refleksja – jakżeby inaczej – krytyczna: ”Nie zapominajmy, że tylko przeciwstawiając się historii jako takiej,
możemy oprzeć się tej dzisiejszej”. Rozwijając tę myśl, trzeba by dodać, że również kształtowanie historii wymaga świadomej wobec niej postawy.
Niech tegoroczna edycja Festiwalu będzie okazją do ważkich przemyśleń nad istotą i spoiwem naszej środkowoeuropejskiej wspólnoty.

Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Copyright 2016 Teatr Jaracza | All right reserved
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 58 59
Projekt i wykonanie: Artneo.pl