o festiwalu

powrót

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Demoludy organizowany nieprzerwanie od  2007 roku powstał z idei budowania płaszczyzny dialogu pomiędzy artystami i twórcami z krajów Europy Środkowo– Wschodniej. W ciągu dekady podczas Festiwalu zaprezentowaliśmy blisko 70 spektakli teatralnych i 30 czytań performatywnych. Programowi głównemu towarzyszyły koncerty, wystawy, warsztaty, projekcje filmowe, jak również spotkania z  artystami. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 1000 artystów z   Polski, Bośni, Czech, Litwy, Rumunii, Słowenii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Kosowa, Mołdawii, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 

Festiwal nagrodzono Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką w 2015 roku oraz wpisano do kalendarza kulturalny polskiej prezydencji w Grupie V4 w 2016 roku.

Program Festiwalu zawsze był ściśle związany z ideami Grupy Wyszehradzkiej.
W 2016 roku selekcja spektakli i zapraszanych artystów oscyluje wokół zagadnień związanych z Prezydencją Polską w Grupie V4, Rokiem Kultury Węgierskiej w Polsce oraz programem „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego 2016 – 2018”, w którym olsztyński Teatr Jaracza uczestniczy obok pięciu polskich instytucji kultury.

X edycja festiwalu przynosi ważną zmianę – nazwę: NOWA EUROPA – Demoludy.

Zaprosiliśmy m.in.: Katona Józef Szinhaz z Budapesztu (HU) ze spektaklem „Zjednoczenie dwóch Korei” (Joël Pommerat, reż. Gábor Máté),  Divadlo Andreja Bagara z  Nitry (SK) ze spektaklem „Hamlet jest martwy, Faust jest głodny” (Ewald Palmetshofer, reż. Svetozár Sprušanský i Braňo Holiček) oraz MIHR Theatre z Erywania (AM) ze spektaklem „Lavash” (Tsolak MLKE-Galstyan i Gabrielle Neuhaus). Będą też spektakle polskie w tym premierowy spektakl olsztyńskiej Sceny Margines: „Single Radicals” (Michaela Zakut’anská, reż. Martyna Łyko), koncerty, wystawy, czytania performatywne i spotkania z autorami.

Festiwal otworzy niezwykły projekt węgiersko–ukraiński: „Nieznana Ukraina”.

NOWA EUROPA – X – DEMOLUDY: 18-22 października + 10 listopada

© Copyright 2016 by Teatr Jaracza | All right reserved
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 58 59
Projekt i wykonanie: Artneo.pl