Czy Europa jest kobietą?

powrót

Po spektaklu "Porno" zapraszamy na debatę pod hasłem Czy Europa jest kobietą?

Gośćmi spotkania będą dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk oraz aktorka Teatru Jaracza - Irena Telesz-Burczyk, rozmowę poprowadzi Andrzej Poterała.

dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk - ur. w 1966 w Ornecie, absolwentka Liceum Ekonomicznego w 1985 (ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych). W 1991 ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie (nauki społeczne i specjalność historyczna). W 2000 uzyskała stopień doktora w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w 2014 – dra hab. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracownik Instytutu Nauk Politycznych(od 25 lat) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierownik Pracowni Systemów i Doktryn Politycznych). Specjalizuje się w problematyce praw człowieka i polskiej myśli politycznej. Mama 14 letniej Wiktorii.

Autorka publikacji: Wiktor Kulerski (1865-1935). Polityk – wydawca – dziennikarz (Toruń 2006), Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka (Olsztyn 2009), Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego. Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich (Olsztyn 2013), Mały słownik politologii (red.) (Toruń 2007).
 

Irena Telesz-Burczyk - ur. 10 sierpnia 1940 w Podrośli k. Wołkowyska (obecnie Białoruś). W 1958 r. ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gdańsku a w 1966 r. złożyła egzamin aktorski. Pracowała w teatrach: rapsodycznym w Gdańsku, dramatycznym w Grudziądzu, od 1975 zawodowo związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zagrała liczne role w adaptacjach dramatów Williama Szekspira, m.in. Lady Makbet oraz Hekate w Makbecie, Księżną Yorku w Ryszardzie III i Królową Gertrudę w Hamlecie. Wystąpiła również jako Olga w Trzech siostrach według Antona Czechowa

W latach 1959–1981 była członkinią PZPR. W latach 70. przez rok zasiadała w radzie narodowej w Grudziądzu. W 1980 współtworzyła olsztyńskie struktury „Solidarności”, była m.in. delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu i organizacją pomocy internowanym. W 1984 z przyczyn politycznych została zwolniona z pracy w teatrze, przez kolejne pięć lat pracowała m.in. w gospodarstwie rolnym. Pod koniec lat 80. przewodniczyła komisji kultury przy Komitecie Obywatelskim. Później była członkinią Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W wyborach w 2010 z listy Platformy Obywatelskiej uzyskała mandat radnej sejmiku warmińsko-mazurskiego.  W 2015 r. objęła mandat radnej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego po Annie Wasilewskiej, która uzyskała w Wyborach Parlamentarnych mandat poselski. Poza sceną interesuje się wszystkim, co przynosi życie. Myśli o tym, żeby powoli wyhamować z pracą, ale ani przyjaciele, ani rodzina nie wierzą, że to możliwe.

powrót
© Copyright 2016 by Teatr Jaracza | All right reserved
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 58 59
Projekt i wykonanie: Artneo.pl